Dzienny Dom Pobytu "Zakątek Seniora"

ul. Wyzwolenia 31, 05 - 140 Serock, tel. 22 782 68 43

 

ddp2024

Dzienny Dom Pobytu „ZAKĄTEK SENIORA" w Serocku jest częścią samorządowej sieci wsparcia dla osób, u których wykryto chorobę Alzheimera lub inne zaburzenia otępienne we wczesnej fazie z powiatów: legionowskiego, pułtuskiego i nowodworskiego.

Budynek głowny

ICOWTMisją i celem naszego DDP-Serock jest przede wszystkim zahamowanie rozwoju choroby oraz zapewnienie osobie starszej dobrej kondycji psychicznej, sprawności fizycznej i aktywności społecznej oraz profesjonalne wsparcie rodzin, którym zależy na dobrym samopoczuciu bliskich w podeszłym wieku.

Uczestnicy biorący udział w programie pozostają pod opieką kadry specjalistów: psycholog, dietetyk, logopeda, fizjoterapeuta, pielęgniarka, terapeuci zajęciowi, organizator życia kulturalnego, pracownik socjalny oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Dzięki zastosowanym terapiom, zajęciom i usługom specjalistycznym przeciwdziałamy izolacji seniorów, a przede wszystkim szybkiemu pogłębianiu się choroby, poprzez zastosowanie metod stymulujących procesy poznawcze, opartych o jeszcze zachowane umiejętności chorego.

strefa wypoczynku 2

Dzienny Dom Pobytu „ZAKĄTEK SENIORA” zapewnia opiekę, zajęcia terapeutyczne i wyżywienie 8 godzin dziennie.

Organ prowadzący DDP „ZAKĄTEK SENIORA" w Serocku
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa

mazowsze mcps

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego – Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.


< Wstecz