Dzienny Dom Pobytu "Zakątek Seniora"

ul. Wyzwolenia 31, 05 - 140 Serock, tel. 22 782 68 43

Beneficientami samorządowej sieci wsparcia, której częścią jest Dzienny Dom Pobytu „ZAKĄTEK SENIORA" w Serocku, są osoby starsze z chorobami otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera

Grupę docelową stanowi 20 osób z powiatów: legionowskiego, pułtuskiego i nowodworskiego, które:

  • pragną aktywnie, ciekawie i miło spędzać czas,
  • poszukają przyjaciół,
  • dążą do nabywania nowych umiejętności,
  • chcą dbać o swoją kondycję,
  • szukają porady w trudnych chwilach.

logo ddp 300Dzienny Dom Pobytu „ZAKĄTEK SENIORA” w Serocku zapewnia bezpłatną opiekę, zajęcia terapeutyczne i wyżywienie we wszystkie dni robocze (8 godzin dziennie), w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin. W wyjątkowych przypadkach liczba dni i godzin funkcjonowania DDP może zostać dostosowana do lokalnych potrzeb.

Zapewniamy usługi specjalistyczne w zakresie: opieki dziennej, w tym pielęgnacyjnej, kształtowania umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenia treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych, dbałości o higienę i wygląd, kształtowania pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, współpracy z rodziną poprzez kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorej, pomocy w czynnościach samoobsługowych w sytuacjach koniecznych, np. karmienie, podawania leków zleconych przez lekarza, pomiar ciśnienia krwi – w razie potrzeby kontakt z lekarzem prowadzącym, treningu podstawowych czynności ukierunkowanych na dbałość o higienę osobistą oraz umiejętność komunikacji z otoczeniem, terapii zajęciowej ukierunkowanej na usprawnianie fizyczne i psychiczne, zajęć rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych, wsparcia psychologicznego, pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, zabiegów fizykoterapeutycznych zgodnie ze zleceniem lekarskim, rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu.

Prowadzimy specjalistyczny program terapeutyczny, na który składają się: treningi pamięci i koncentracji, psychoedukacja, rehabilitacja, zajęcia z zakresu terapii reminescencyjnej, konsultacje prozdrowotne, treningi kulinarne, zajęcia z wykorzystaniem metody Montessori, a także zajęcia plastyczne i muzyczne oraz wycieczki.

mcps senior 280Program realizowany jest przez wykwalifikowany personel (psycholog, dietetyk, logopeda, fizjoterapeuta, pielęgniarka, terapeuci zajęciowi, organizator życia kulturalnego, pracownik socjalny oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych), a tworzony w oparciu o indywidualne potrzeby uczestników. Program ten w znacznym stopniu spowalnia proces chorobowy.

Ważnym aspektem jest także możliwość połączenia zajęć stymulujących z zajęciami z dziećmi, z uwagi na bliskie położenie DDP i Domu Dziecka. Udowodnione jest, że im więcej czasu spędzają ze sobą dzieci i osoby starsze, tym więcej korzyści czerpią z tego oby dwie strony.

Uczestnicy programu objęci są opieką dietetyka i korzystają z indywidualnie skomponowanej diety Mind&Dash. Polega ona na włączeniu do codziennego jadłospisu tzw. żywności sirtuinowej, czyli powszechnie dostępnych produktów pochodzenia roślinnego, które mają wyjątkowy wpływ na ogólne funkcjonowanie organizmu (między innymi poprawę pamięci).

 


< Wstecz