Dzienny Dom Pobytu "Zakątek Seniora"

ul. Wyzwolenia 31, 05 - 140 Serock, tel. 22 782 68 43

Beneficientami samorządowej sieci wsparcia, której częścią jest Dzienny Dom Pobytu „ZAKĄTEK SENIORA" w Serocku, są osoby starsze z chorobami otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera

Grupę docelową stanowi 20 osób z powiatów: legionowskiego, pułtuskiego i nowodworskiego, które:

  • pragną aktywnie, ciekawie i miło spędzać czas,
  • poszukają przyjaciół,
  • dążą do nabywania nowych umiejętności,
  • chcą dbać o swoją kondycję,
  • szukają porady w trudnych chwilach.

logo ddp 300Dzienny Dom Pobytu „ZAKĄTEK SENIORA” w Serocku zapewnia opiekę, zajęcia terapeutyczne i wyżywienie we wszystkie dni robocze (8 godzin dziennie), w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin. W wyjątkowych przypadkach liczba dni i godzin funkcjonowania DDP może zostać dostosowana do lokalnych potrzeb.

Zapewniamy usługi specjalistyczne w zakresie: opieki dziennej, w tym pielęgnacyjnej, kształtowania umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenia treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych, dbałości o higienę i wygląd, kształtowania pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, współpracy z rodziną poprzez kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorej, pomocy w czynnościach samoobsługowych w sytuacjach koniecznych, np. karmienie, podawania leków zleconych przez lekarza, pomiar ciśnienia krwi – w razie potrzeby kontakt z lekarzem prowadzącym, treningu podstawowych czynności ukierunkowanych na dbałość o higienę osobistą oraz umiejętność komunikacji z otoczeniem, terapii zajęciowej ukierunkowanej na usprawnianie fizyczne i psychiczne, zajęć rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych, wsparcia psychologicznego, pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, zabiegów fizykoterapeutycznych zgodnie ze zleceniem lekarskim, rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu.

Prowadzimy specjalistyczny program terapeutyczny, na który składają się: treningi pamięci i koncentracji, psychoedukacja, rehabilitacja, zajęcia z zakresu terapii reminescencyjnej, konsultacje prozdrowotne, treningi kulinarne, zajęcia z wykorzystaniem metody Montessori, a także zajęcia plastyczne i muzyczne oraz wycieczki.

mcps senior 280Program realizowany jest przez wykwalifikowany personel (psycholog, fizjoterapeuta, terapeuci zajęciowi oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych), a tworzony w oparciu o indywidualne potrzeby uczestników. Program ten w znacznym stopniu spowalnia proces chorobowy.

Ważnym aspektem jest także możliwość połączenia zajęć stymulujących z zajęciami z dziećmi, z uwagi na bliskie położenie DDP i Domu Dziecka. Udowodnione jest, że im więcej czasu spędzają ze sobą dzieci i osoby starsze, tym więcej korzyści czerpią z tego oby dwie strony.

Uczestnicy programu objęci są opieką dietetyka i korzystają z indywidualnie skomponowanej diety Mind&Dash. Polega ona na włączeniu do codziennego jadłospisu tzw. żywności sirtuinowej, czyli powszechnie dostępnych produktów pochodzenia roślinnego, które mają wyjątkowy wpływ na ogólne funkcjonowanie organizmu (między innymi poprawę pamięci).

 


Dzienny Dom Pobytu „ZAKĄTEK SENIORA" w Serocku jest częścią samorządowej sieci wsparcia dla osób, u których wykryto chorobę Alzheimera lub inne zaburzenia otępienne we wczesnej fazie rozwoju choroby. Organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

mazowsze mcps

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego – Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.


< Wstecz