Integracyjne Centrum Opieki Wychowania Terapii

ul. Wyzwolenia 31, 05 - 140 Serock, tel. 22 782 68 43, tel. kom. 509 673 133

willa Bocka 2014W 2014 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej ukończono rewitalizację Integracyjnego Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR w Serocku. Projekt realizowano w partnerstwie pomiędzy Krajowym Komitetem Wychowania Resocjalizującego, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim oraz Starostwem Powiatowym w Legionowie.

Celem rewitalizacji było polepszenie funkcjonalności bazy lokalowej i powierzchni rekreacyjnych ICOWT. W ramach projektu pt. Rozbudowa i modernizacja Integracyjnego Centrum Opieki, Wychowania, Terapii dla dzieci, młodzieży i dorosłych "gorszych szans" z Regionu Mazowieckiego, zrealizowanego z działania 5.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zmodernizowano znaczną część infrastruktury Centrum. Rewitalizowano budynek zabytkowej willi z okresu międzywojennego, w której obecnie funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy. Wybudowano 3-kondygnacyjny łącznik oraz wykonano izolację termiczną budynku nowszego. Zrealizowane prace pozwalają osobom niepełnosprawnym na swobodną komunikację po całym kompleksie. W otoczeniu budynków wykonano kompleksowy remont boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw oraz zadbano o małą architekturę (altana, miejsce do grillowania).

Nowe funkcjonalne wnętrza oraz bezpieczne powierzchnie rekreacyjne wokół pozwalają korzystać z tej infrastruktury społeczności lokalnej oraz osobom chcącym znaleźć pomoc w ramach naszej działalności.

W ramach projektu łącznie rozliczono kwotę 2 289 776,82 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 1 942 296,71 zł, a wkład własny 347 480,11 zł.

Wydatek współfinansowano przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

logos


< Wstecz