Integracyjne Centrum Opieki Wychowania Terapii

ul. Wyzwolenia 31, 05 - 140 Serock, tel. 22 782 68 43

willa Bocka 2014W 2014 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej ukończono rewitalizację Integracyjnego Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR w Serocku. Projekt realizowano w partnerstwie pomiędzy Krajowym Komitetem Wychowania Resocjalizującego, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim oraz Starostwem Powiatowym w Legionowie.

Celem rewitalizacji było polepszenie funkcjonalności bazy lokalowej i powierzchni rekreacyjnych ICOWT. W ramach projektu pt. Rozbudowa i modernizacja Integracyjnego Centrum Opieki, Wychowania, Terapii dla dzieci, młodzieży i dorosłych "gorszych szans" z Regionu Mazowieckiego, zrealizowanego z działania 5.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zmodernizowano znaczną część infrastruktury Centrum. Rewitalizowano budynek zabytkowej willi z okresu międzywojennego, w której obecnie funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy. Wybudowano 3-kondygnacyjny łącznik oraz wykonano izolację termiczną budynku nowszego. Zrealizowane prace pozwalają osobom niepełnosprawnym na swobodną komunikację po całym kompleksie. W otoczeniu budynków wykonano kompleksowy remont boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw oraz zadbano o małą architekturę (altana, miejsce do grillowania).

Nowe funkcjonalne wnętrza oraz bezpieczne powierzchnie rekreacyjne wokół pozwalają korzystać z tej infrastruktury społeczności lokalnej oraz osobom chcącym znaleźć pomoc w ramach naszej działalności.

W ramach projektu łącznie rozliczono kwotę 2 289 776,82 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 1 942 296,71 zł, a wkład własny 347 480,11 zł.

Wydatek współfinansowano przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

logos


< WSTECZ