Integracyjne Centrum Opieki Wychowania Terapii

ul. Wyzwolenia 31, 05 - 140 Serock, tel. 22 782 68 43, tel. kom. 509 673 133

W grudniu 2018 roku Dyrektor Integracyjnego Centrum Opieki Wychowania Terapii KKWR w Serocku, Pani Marzena Litwinek odebrała z rąk Burmistrza Miasta Serock, Pana Artura Borkowskiego list gratulacyjny oraz honorową statuetkę „LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Wyróżnienie to zostało przyznane Pani Dyrektor jako podziękowanie za działania służące poprawie standardów życia społeczności lokalnej, realizowane w ramach funkcjonowania Integracyjnego Centrum Opieki Wychowania Terapii KKWR.

Najważniejszym potencjałem każdej społeczności są ludzie z ich potrzebami, wiedzą, doświadczeniem, wartościami, przekonaniami, talentami i pomysłami. Do swojej dyspozycji mają lokalne zasoby naturalne: powietrze, rzeki, jeziora, lasy, a także zasoby, które są dziełem ludzi: budynki, ulice, wspólne zwyczaje, tradycje, wspólną historię, instytucje…

Taką instytucją jest Integracyjne Centrum Opieki Wychowania Terapii KKWR w Serocku, gdzie głównym celem jest poszukiwanie rozwiązań służących realizacji potrzeb i poprawie jakości życia mieszkańców.

W ostatnim czasie Integracyjne Centrum Opieki Wychowania Terapii KKWR powiększyło się o kolejną placówkę – Żłobek „Wesoły Zakątek”. To placówka, której istnienie stwarza kobietom możliwość powrotu do życia zawodowego po urlopie macierzyńskim.

Wyróżnienie „LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” przyznane Pani Dyrektor Marzenie Litwinek jest podziękowaniem za stworzenie i prowadzenie Żłobka „Wesoły Zakątek” jako placówki opiekuńczo-wychowawczej służącej społeczności lokalnej. Wyróżnienie to jest również wyrazem uznania za działania służące poprawie warunków dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy w Serocku.

Serdeczne gratulacje dla Pani Dyrektor! Życzymy dalszych sukcesów!< Wstecz