Integracyjne Centrum Opieki Wychowania Terapii

ul. Wyzwolenia 31, 05 - 140 Serock, tel. 22 782 68 43, tel. kom. 509 673 133

Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR to zespół placówek prowadzonych przez partnerskie stowarzyszenia: Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Budynek głowny

 

Do placówek tych należą m.in.:


 • Środowiskowy Dom Samopomocy,
 • Żłobek "Wsoły Zakątek"
 • Dzienny Dom Pobytu „Zakątek Seniora"
 • Ponadgminna Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego,
 • Dom Wczasów Dziecięcych,
 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR położone jest przy ul Wyzwolenia 31, w zielonym zakątku Serocka, w bezpośredniej bliskości wód Zalewu Zegrzyńskiego.

Domki

Nasza baza lokalowa to budynek główny (zabytkowa willa Karola Bocka, łącznik, nowy budynek), domki pobytu całorocznego z węzłem sanitarnym, drewniane domki pobytu letniego, wielofunkcyjne boisko, plac zabaw oraz mała architektura (miejsce na ognisko i grill).

strefa wypoczynku 2

dwd boisko

W nowym pawilonie znajduje się stołówka, sala komputerowa, siłownia. Obiekt przystosowany jest do przebywania osób niepełnosprawnych, posiada podjazdy i windę.

strefa wypoczynku

Centrum prowadzi całoroczną działalność dydaktyczną, opiekuńczą, wychowawczą, terapeutyczną i rekreacyjną skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki atrakcyjnemu położeniu i bogatej ofercie Centrum pełni ważną rolę w życiu społeczności lokalnej Serocka i jego okolic.

 

Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii to:


 • przekraczanie furtki świata przyjaznego dzieciom i młodzieży;
 • zdobywanie niezdobytych biegunów;
 • odkrywanie nieodkrytych stron;
 • bezwarunkowa akceptacja człowieka;
 • nieustanna realizacja własnych marzeń;
 • stwarzanie warunków do pełnego, wszechstronnego rozwoju;
 • pełniejsze przeżywanie siebie;
 • stałe zwiększanie stopnia własnej świadomości;
 • nieszablonowe uzupełnianie edukacji szkolnej;
 • atrakcyjny, czynny wypoczynek jako ważny element edukacji;
 • stwarzanie młodym ludziom inspirującego środowiska, w którym
  nauczą się sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nimi współczesny świat;
 • integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych;
 • atmosfera przychylna uczniowi, twórcza, pełna optymizmu i wiary we własne siły.

 

Historia


willa Bocka 1967willa Konrada Bocka - 1967 r.

Najstarszym budynkiem użytkowanym przez Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR jest willa z okresu międzywojennego, wybudowana przez serockiego lekarza i społecznika Konrada Bocka. Budynek ten pełnił ważną rolę w życiu mieszkańców Serocka i jego okolic. W latach powojennych mieścił się w nim Ośrodek Zdrowia. W latach pięćdziesiątych funkcjonowała tu Powiatowa Izba Porodowa. Po przeniesieniu Ośroka Zdrowia do nowej siedziby w murach willi Karola Bocka gościły dwie klasy Szkoły Podstawowej. W latach 1969-1986 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadziło tu Rodzinny Dom Dziecka.

W 1989 r. Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego zorganizował w tym budynku ognisko wychowawcze, przekształcone następnie w Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy, który zapewniał codzienną opiekę dla około 50 dzieci. W latach 1994-95 na terenie dawnego ogrodu wybudowano domki na turnusy dla młodzieży z środowiskowych ognisk wychowawczych. W 2004 r. oddano do użytku nowy budynek, który pozwolił na rozszerzenie działalności Centrum.

 Front

W latach 2013-2014 dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zmodernizowano znaczną część infrastruktury. Rewitalizowano budynek zabytkowej willi, w której obecnie funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy, wybudowano łącznik z nowym budynkiem oraz zmodernizowano plac zabaw i wielofunkcyjne boisko sportowe.
 
 

Facebook - ICOWT

facebook2

TPD

Baner TPD

KKWR

BANER KKWR1

Powiat Legionowski

Baner Powiat Legionowski

LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

lider

MCPS

mcps mazowsze