Integracyjne Centrum Opieki Wychowania Terapii

ul. Wyzwolenia 31, 05 - 140 Serock, tel. 22 782 68 43, tel. kom. 509 673 133

Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR to zespół placówek prowadzonych przez partnerskie stowarzyszenia: Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Budynek głowny

 

Do placówek tych należą m.in.:


 • Środowiskowy Dom Samopomocy,
 • Żłobek "Wsoły Zakątek"
 • Dzienny Dom Pobytu „Zakątek Seniora"
 • Ponadgminna Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego,
 • Dom Wczasów Dziecięcych,
 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR położone jest przy ul Wyzwolenia 31, w zielonym zakątku Serocka, w bezpośredniej bliskości wód Zalewu Zegrzyńskiego.

Domki

Nasza baza lokalowa to budynek główny (zabytkowa willa Karola Bocka, łącznik, nowy budynek), domki pobytu całorocznego z węzłem sanitarnym, drewniane domki pobytu letniego, wielofunkcyjne boisko, plac zabaw oraz mała architektura (miejsce na ognisko i grill).

strefa wypoczynku 2

dwd boisko

W nowym pawilonie znajduje się stołówka, sala komputerowa, siłownia, duża sala konferencyjna na 100 osób oraz trzy małe sale szkoleniowe na 30 osób. Obiekt przystosowany jest do przebywania osób niepełnosprawnych, posiada podjazdy i windę.

strefa wypoczynku

Centrum prowadzi całoroczną działalność dydaktyczną, opiekuńczą, wychowawczą, terapeutyczną i rekreacyjną skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki atrakcyjnemu położeniu i bogatej ofercie Centrum pełni ważną rolę w życiu społeczności lokalnej Serocka i jego okolic.

 

Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii to:


 • przekraczanie furtki świata przyjaznego dzieciom i młodzieży;
 • zdobywanie niezdobytych biegunów;
 • odkrywanie nieodkrytych stron;
 • bezwarunkowa akceptacja człowieka;
 • nieustanna realizacja własnych marzeń;
 • stwarzanie warunków do pełnego, wszechstronnego rozwoju;
 • pełniejsze przeżywanie siebie;
 • stałe zwiększanie stopnia własnej świadomości;
 • nieszablonowe uzupełnianie edukacji szkolnej;
 • atrakcyjny, czynny wypoczynek jako ważny element edukacji;
 • stwarzanie młodym ludziom inspirującego środowiska, w którym
  nauczą się sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nimi współczesny świat;
 • integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych;
 • atmosfera przychylna uczniowi, twórcza, pełna optymizmu i wiary we własne siły.

 

Historia


willa Bocka 1967willa Konrada Bocka - 1967 r.

Najstarszym budynkiem użytkowanym przez Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR jest willa z okresu międzywojennego, wybudowana przez serockiego lekarza i społecznika Konrada Bocka. Budynek ten pełnił ważną rolę w życiu mieszkańców Serocka i jego okolic. W latach powojennych mieścił się w nim Ośrodek Zdrowia. W latach pięćdziesiątych funkcjonowała tu Powiatowa Izba Porodowa. Po przeniesieniu Ośroka Zdrowia do nowej siedziby w murach willi Karola Bocka gościły dwie klasy Szkoły Podstawowej. W latach 1969-1986 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadziło tu Rodzinny Dom Dziecka.

W 1989 r. Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego zorganizował w tym budynku ognisko wychowawcze, przekształcone następnie w Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy, który zapewniał codzienną opiekę dla około 50 dzieci. W latach 1994-95 na terenie dawnego ogrodu wybudowano domki na turnusy dla młodzieży z środowiskowych ognisk wychowawczych. W 2004 r. oddano do użytku nowy budynek, który pozwolił na rozszerzenie działalności Centrum.

 Front

W latach 2013-2014 dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zmodernizowano znaczną część infrastruktury. Rewitalizowano budynek zabytkowej willi, w której obecnie funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy, wybudowano łącznik z nowym budynkiem oraz zmodernizowano plac zabaw i wielofunkcyjne boisko sportowe.
 
 

Facebook - ICOWT

facebook2

TPD

Baner TPD

KKWR

BANER KKWR1

Powiat Legionowski

Baner Powiat Legionowski

LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

lider

MCPS

mcps mazowsze