Integracyjne Centrum Opieki Wychowania Terapii

ul. Wyzwolenia 31, 05 - 140 Serock, tel. 22 782 68 43, tel. kom. 509 673 133

Logo ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku powołany został uchwałą Nr 100/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia na terenie Powiatu Legionowskiego środowiskowego domu samopomocy. Przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, mających trudności w zachowaniu swojej integracji społecznej a zwłaszcza wiążących się z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem wymagających wsparcia w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb i postępowania rehabilitacyjnego.

Front

Oferujemy 30 miejsc dla osób z terenu powiatu legionowskiego.
Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz 7.00 - 17.00.

 

Formy aktywizacji prowadzone w Domu:


 • zajęcia kulinarne,
 • zajęcia plastyczno - ogrodnicze,
 • zajęcia stolarskie,
 • zajęcia informatyczno - multimedialne,
 • zajęcia rehabilitacyjne,
 • zajęcia z psychologiem,
 • treningi.

Ponadto:

 • przygotowywanie form scenicznych - zajęcia teatralne prowadzone zgodnie z kalendarzem imprez obowiązującym na dany rok,
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • organizowanie wyjazdów oraz wyjść, w celu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, poznania nowych, ciekawych miejsc oraz ich historii.

Budynek głowny

Zajęcia prowadzone się przez profesjonalną kadrę, w skład której wchodzą:


 • psycholog,
 • terapeuci,
 • rehabilitant,
 • pracownik socjalny.

Nasze cele:


 • rehabilitacja osobista i społeczna uczestników w różnych sferach funkcjonowania zmierzająca głównie do poprawy zaradności i samodzielności życiowej,
 • integracja uczestników ośrodka oparta na wzajemnym zaufaniu,
 • budowanie w świadomości osoby niepełnosprawnej realnego wizerunku siebie,
 • przełamywanie schematów postrzegania osób niepełnosprawnych jako wiecznych dzieci.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku swoje cele realizuje m.in. poprzez:


 • utrzymanie dobrej formy fizycznej, psychicznej oraz sprawności funkcjonalnej uczestników,
 • rozwój umiejętności społecznych interpersonalnych (kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi, osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, instytucjach kultury),
 • poprawa sprawności funkcjonowania w życiu codziennym (trening higieniczny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych),
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań,
 • zapoznawanie się z różnymi technikami plastycznymi,
 • przyuczanie do wykonywania prostych prac z zakresu gospodarstwa domowego,
 • ochrona praw i interesów uczestników,
 • poradnictwo psychologiczne oraz wsparcie dla opiekunów,
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych),
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych (uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w wykupieniu leków, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia),
 • terapia ruchowa (zajęcia sportowe, turystyka, rekreacja),
 • inne formy postępowania tj. prowadzenie terapii zajęciowej.

dwd boisko


< Wstecz      

Facebook - ICOWT

facebook2

TPD

Baner TPD

KKWR

BANER KKWR1

Powiat Legionowski

Baner Powiat Legionowski

LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

lider

MCPS

mcps mazowsze