Integracyjne Centrum Opieki Wychowania Terapii

ul. Wyzwolenia 31, 05 - 140 Serock, tel. 22 782 68 43, tel. kom. 509 673 133

Ponadgminna Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego jest niepubliczną Placówką wsparcia dziennego. Mieści się na terenie Integracyjnego Centrum Opieki, Wychowania, Terapii Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w Serocku przy ulicy Wyzwolenia 31.

Ponadgminna Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego jest wspófinansowana ze środków Powiatu Legionowskiego.

Placówki wsparcia dziennego działają w najbliższym środowisku lokalnym dziecka. Zapewniają dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych.

Czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00-18.00.

Prowadzą działalność opiekuńczo-wychowawczą o charakterze profilaktyczno-resocjalizacyjnym i są przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat.

Głównym celem naszych zajęć jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanka, przygotowanie do życia w społeczeństwie, do stawania się pełnowartościowym człowiekiem, z poczuciem własnej wartości i godności ludzkiej, zdolnym do podejmowania dojrzałych decyzji, wolnym od nałogów.

Placówki realizują swój cel poprzez następujące zadania:


 • pomoc w pokonywaniu trudności w nauce,
 • opiekę i wychowanie,
 • zapobieganie "nudzie"czyli tworzenie miejsca, w którym młodzi ludzie mogliby się czuć bezpiecznie respektując ważne normy współżycia społecznego, organizację czasu wolnego,
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci,
 • kształtowanie prawidłowych postaw interpersonalnych i społecznych,
 • uczenie radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości,
 • zwiększenie umiejętności związanych z dbaniem o własny rozwój i zaspokojenie swoich potrzeb,
 • poradnictwo życiowe i rodzinne dla wychowanków i rodziców,
 • dożywianie dzieci.

W Placówkach oferowane są zajęcia:


 • plastyczno-techniczne,
 • komputerowe,
 • rekreacyjno- sportowe,
 • teatralne,
 • spotkania ze sztuką (książka, film),
 • kulinarne,
 • tematyczne (zgodnie z przypadającymi świętami w kalendarzu),
 • organizowanie imprez okolicznościowych.

Ponadto zajęcia specjalistyczne: reedukacyjne i pedagogiczno-psychologiczne. Do dyspozycji mamy plac zabaw, nowoczesne boisko, siłownię, pracownię komputerową oraz stołówkę. Pobyt w Placówkach jest dobrowolny i bezpłatny, jedynym warunkiem jest złożenie karty zgłoszenia.


< Wstecz      

Facebook - ICOWT

facebook2

TPD

Baner TPD

KKWR

BANER KKWR1

Powiat Legionowski

Baner Powiat Legionowski

LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

lider

MCPS

mcps mazowsze