Integracyjne Centrum Opieki Wychowania Terapii

ul. Wyzwolenia 31, 05 - 140 Serock, tel. 22 782 68 43, tel. kom. 509 673 133

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze i Ponadgminna Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego są niepublicznymi Placówkami wsparcia dziennego. Mieszczą się na terenie Integracyjnego Centrum Opieki, Wychowania, Terapii Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w Serocku przy ulicy Wyzwolenia 31.

Ponadgminna Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego jest wspófinansowana ze środków Powiatu Legionowskiego.

Placówki wsparcia dziennego działają w najbliższym środowisku lokalnym dziecka. Zapewniają dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych.

Czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00-18.00.

Prowadzą działalność opiekuńczo-wychowawczą o charakterze profilaktyczno-resocjalizacyjnym i są przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat.

Głównym celem naszych zajęć jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanka, przygotowanie do życia w społeczeństwie, do stawania się pełnowartościowym człowiekiem, z poczuciem własnej wartości i godności ludzkiej, zdolnym do podejmowania dojrzałych decyzji, wolnym od nałogów.

Placówki realizują swój cel poprzez następujące zadania:


 • pomoc w pokonywaniu trudności w nauce,
 • opiekę i wychowanie,
 • zapobieganie "nudzie"czyli tworzenie miejsca, w którym młodzi ludzie mogliby się czuć bezpiecznie respektując ważne normy współżycia społecznego, organizację czasu wolnego,
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci,
 • kształtowanie prawidłowych postaw interpersonalnych i społecznych,
 • uczenie radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości,
 • zwiększenie umiejętności związanych z dbaniem o własny rozwój i zaspokojenie swoich potrzeb,
 • poradnictwo życiowe i rodzinne dla wychowanków i rodziców,
 • dożywianie dzieci.

W Placówkach oferowane są zajęcia:


 • plastyczno-techniczne,
 • komputerowe,
 • rekreacyjno- sportowe,
 • teatralne,
 • spotkania ze sztuką (książka, film),
 • kulinarne,
 • tematyczne (zgodnie z przypadającymi świętami w kalendarzu),
 • organizowanie imprez okolicznościowych.

Ponadto zajęcia specjalistyczne: reedukacyjne i pedagogiczno-psychologiczne. Do dyspozycji mamy plac zabaw, nowoczesne boisko, siłownię, pracownię komputerową oraz stołówkę. Pobyt w Placówkach jest dobrowolny i bezpłatny, jedynym warunkiem jest złożenie karty zgłoszenia.


< Wstecz      

Facebook - ICOWT

facebook2

TPD

Baner TPD

KKWR

BANER KKWR1

Powiat Legionowski

Baner Powiat Legionowski

LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

lider

MCPS

mcps mazowsze