Integracyjne Centrum Opieki Wychowania Terapii

ul. Wyzwolenia 31, 05 - 140 Serock, tel. 22 782 68 43


NNW DLA TWOJEGO DZIECKA 1

 

Nie uchronimy dzieci przed wypadkami, ale wiemy jak wesprzeć Rodziców w powrocie dzieci do zdrowia.

 

Bezpieczeństwo dzieci jest jedną z ważniejszych, jeśli nie najważniejszych spraw w życiu każdego rodzica. Aby zabezpieczyć swoje pociechy powinniśmy skorzystać z ubezpieczenia NNW. Wszyscy wiemy jak aktywne są dzieci szczególnie przedszkolaki zarówno w przedszkolach/żłobkach i poza szkołą. Polisa NNW - od następstw nieszczęśliwych wypadków ma zabezpieczać zdrowie i życie naszych pociech każdego dnia.

Pamiętaj, że i w przedszkolu/żłobku, tak jak w każdym innym miejscu, może dojść do wypadku. W ciągu tylko jednego roku szkolnego doszło do ponad 65 tys. wypadków w placówkach edukacyjnych, co daje aż 178 dziennie. Do tak ogromnej liczby wypadków najczęściej dochodzi w wyniku nieuwagi, w salach gimnastycznych, boiskach i placach zabaw. Zazwyczaj są to zwichnięcia, skręcenia i złamania.

Co obejmuje polisa NNW?
Ubezpieczenie NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci osoby ubezpieczonej wywołane nagłą przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego.
Jakie świadczenia może obejmować ubezpieczenie NNW dziecka:

  • wypłata świadczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu (złamania, poparzenia, skręcenia i wiele innych – tabela uszczerbkowa zawiera 181 możliwych uszczerbków) – wysokość świadczenia zależy od wysokości sumy ubezpieczenia,
  • świadczenia dedykowane tylko dla przedszkolaków – usunięcie ciała obcego z nosa lub ucha oraz zatrucia pokarmowe,
  • wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu dziecka z następstw nieszczęśliwych wypadków oraz choroby. UWAGA! Dodatkowe świadczenie dla rodzica, który przebywa z dzieckiem w szpitalu opiekując się nim,
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
  • pomoc Assistance (np. wizyta lekarza, konsultacja medyczna, dostawa leków, transport).

Jaka suma ubezpieczenia NNW jest najlepsza?
Jak najwyższa. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe świadczenie w razie nieszczęśliwego wypadku. Suma ubezpieczenia musi być wysoka, ponieważ od niej zależy wysokość świadczenia dla naszego dziecka. Uszczerbek na zdrowiu jest obliczany jako % od sumy ubezpieczenia im wyższa, tym wyższe świadczenia.

Warto także pamiętać, że polisa NNW jest dobrowolna. Rodzic ma prawo wybrać gdzie i na jaką sumę ubezpiecza swoje dziecko.

Ubezpieczenie NNW dziecka jest dla nas finansowym wsparciem w trudnych sytuacjach. Taka polisa ma zabezpieczyć zdrowie i życie naszych pociech podczas codziennej aktywności w szkole i poza szkołą. Pamiętajmy, aby przed zakupem polisy dokładnie sprawdzić jej zakres, a przy wyborze nie kierować się tylko niską ceną.

Chcesz zabezpieczyć swoje dziecko polisą NNW? Wejdź na stronę www.ubezpieczenia.nau.pl i podaj login (aszp0218)

 

NNW DLA TWOJEGO DZIECKA 2


< WSTECZ      

Joomla Social Extensions