ŻŁOBEK "WESOŁY ZAKĄTEK"

ul. Wyzwolenia 31, 05 - 140 Serock, tel. 22 782 68 43

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM MALUCH+ 2021

Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku


Dofinansowanie: 26 720 zł

Całkowita wartosc: 347 360 zł

 

znaki strona www

 

wesoly zakatek

 

Program Maluch+ 2021 wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Celem programu Maluch+ 2021 jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Informujemy, że dzięki dofinansowaniu, czesne w okresie od 1stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zostało obniżone o kwotę 80 złotych miesięcznie na każde dziecko.

 


< Wstecz