ŻŁOBEK "WESOŁY ZAKĄTEK"

ul. Wyzwolenia 31, 05 - 140 Serock, tel. 22 782 68 43

Opłata za pobyt dziecka w Żłobku „Wesoły Zakątek” jest stała i uwzględnia takie aktywności jak:

  • zajęcia rytmiki,
  • zajęcia z ceramiki oraz zajęcia plastyczne,
  • teatrzyki i koncerty,
  • inne... (np. niespodzianki na Dzień Dziecka).

Opłata stała wraz z opłatą za wyżywienie jest płatna do 15-tego każdego miesiąca na numer konta:

Integracyjne Centrum Opieki Wychowania Terapii KKWR;
ul. Wyzwolenia 31; 05-140 Serock

84 1940 1076 3170 0696 0002 0000 – w tytule proszę wpisać (żłobek; imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy płatność).

  • JEDNORAZOWA WPŁATA WPISOWA: 300 zł (opłata bezzwrotna, gwarantująca rezerwację miejsca w żłobku, płatna do 1-go września),
  • WYŻYWIENIE: 10 zł (stawka dzienna),
  • OPŁATA STAŁA: 1100 zł.

 Rodzice mają możliwość skorzystania z Bonu Żłobkowego w wysokości 300 zł, w okresie obowiązywania umowy zawartej pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym a Żłobkiem „Wesoły Zakątek” w Serocku.

 

wesoly zakatek


< Wstecz