ŻŁOBEK "WESOŁY ZAKĄTEK"

ul. Wyzwolenia 31, 05 - 140 Serock, tel. 22 782 68 43

Opłata za pobyt dziecka w Żłobku „Wesoły Zakątek” jest stała i uwzględnia takie aktywności jak:

  • zajęcia rytmiki,
  • zajęcia z ceramiki oraz zajęcia plastyczne,
  • teatrzyki i koncerty,
  • inne... (np. niespodzianki na Dzień Dziecka).

Opłata stała wraz z opłatą za wyżywienie jest płatna do 15-tego każdego miesiąca na numer konta:

Integracyjne Centrum Opieki Wychowania Terapii KKWR;
ul. Wyzwolenia 31; 05-140 Serock

84 1940 1076 3170 0696 0002 0000 – w tytule proszę wpisać (żłobek; imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy płatność).

  • JEDNORAZOWA WPŁATA WPISOWA: 100 zł (opłata bezzwrotna, gwarantująca rezerwację miejsca w żłobku, płatna do 1-go września),
  • WYŻYWIENIE: 8 zł (stawka dzienna, płatna z góry za dany miesiąc,
    np. wrzesień 8zł. x 20 dni),
  • OPŁATA STAŁA: 940 zł. (opłata jest już pomniejszona o 100 zł. w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.)

 Rodzice mają możliwość skorzystania z Bonu Żłobkowego w wysokości 300 zł, w okresie obowiązywania umowy zawartej pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym a Żłobkiem „Wesoły Zakątek” w Serocku.

 

wesoly zakatek


< WSTECZ      

Joomla Social Extensions