ŻŁOBEK "WESOŁY ZAKĄTEK"

ul. Wyzwolenia 31, 05 - 140 Serock, tel. 22 782 68 43


ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ
ŻŁOBKA „WESOŁY ZAKĄTEK” W SEROCKU

2018 r./2019 r.

Spis treści:

  1. Adaptacja dziecka w żłobku.
  2. Współpraca z rodzicami.
  3. Rozwój społeczny i emocjonalny.
  4. Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz utrwalanie nawyków higienicznych.
  5. Rozwijanie mowy i myślenia.
  6. Kształtowanie sprawności fizycznej.
  7. Rozwijanie sensomotoryki.
  8. Imprezy okolicznościowe.

 

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

CEL

OKRES REALIZACJI

I. ADAPTACJA DZIECI W ŻŁOBKU

- nawiązywanie bliskich, serdecznych kontaktów z dziećmi poprzez zabawy integracyjne,

- stopniowe wydłużanie czasu pobytu dziecka w żłobku,

- obserwacja dzieci w czasie zajęć i zabaw,

- zbieranie informacji o dziecku z rozmów z rodzicami oraz kart informacyjnych.

- budowanie poczucia bezpieczeństwa,

- poznanie nowego otoczenia,

- poznanie rytmu dnia,

- dziecko w grupie rówieśników.

WRZESIEŃ

II. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

- zebranie organizacyjne z rodzicami, przedstawienie oczekiwań obu stron, przekazanie informacji, rozmowy z opiekunami,

- indywidualne codzienne kontakty i rozmowy z rodzicami podczas odbierania dzieci,

- wspólne warsztaty angażujące rodziców i dzieci,

- spotkania z rodzicami przy okazji imprez okolicznościowych.

- poznanie dzieci oraz ich środowiska rodzinnego.

- poznanie oczekiwań rodziców.

- zachęcenie do czynnej współpracy rodziców z żłobkiem oraz jego pracownikami.

CAŁY ROK ŻŁOBKOWY

III. ROZWÓJ SPOŁECZNY
I EMOCJONALNY

- nawiązywanie kontaktu werbalnego
i niewerbalnego,

- rozwiązywanie konfliktów dziecięcych,

- kształtowanie życzliwych postaw wobec innych orazwyrabianie odpowiedniego wzorca zachowania,

- stworzenie przyjaznej, spokojnej atmosfery poprzez bliski i indywidualny kontakt z dziećmi,

- kształtowanie nawyków kulturalno–grzecznościowych.

- uspołecznianie dzieci,

- dbałość o kulturalne zachowanie dzieci,

- umiejętność współpracy
z rówieśnikiem
.

CAŁY ROK ŻŁOBKOWY

IV. KSZTAŁTOWANIE CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH ORAZ UTRWALANIE NAWYKÓW

- kształtowanie odpowiedniego zachowania się podczas posiłków,

- nauka oraz utrwalanie samodzielnego spożywania posiłków oraz napojów przez dzieci starsze,

- zachęcanie do samodzielnego korzystania z nocników lub sedesów,

- zachęcanie do sygnalizowania swoich potrzeb fizjologicznych,

- próby samodzielnego ubierania się,

- wyrabianie nawyku mycia rąk.

- opanowanie umiejętności samoobsługowych,

- przyzwyczajenia higieniczne podstawą wychowania zdrowotnego,

- kształtowanie samodzielności
u dzieci,

- samodzielność podczas spożywania posiłków oraz przezwyciężanie uprzedzeń do potraw.

CAŁY ROK ŻŁOBKOWY

V. ROZWÓJ MOWY
I MYŚLENIA

- ćwiczenia artykulacyjne oraz dźwiękonaśladowcze wykonywane w grupach,

- wykonywanie ćwiczeń oddechowych,

- dawanie odpowiedniego wzorca poprawnej mowy,

- zachęcanie dzieci do poprawnego komunikowania się,

- nauka prostych wierszyków i piosenek.

- usprawnianie narządów artykulacyjnych,

- kształtowanie mowy dzieci.

CAŁY ROK ŻŁOBKOWY

VI. KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

- doskonalenie umiejętności chodzenia i biegania,

- kształtowanie równowagi i eliminowanie wad postawy,

- rozwijanie prawidłowej sylwetki całego ciała dziecka,

- kształtowanie umiejętności ruchowo – naśladowczych,

- codzienna poranna gimnastyka,

- ćwiczenia ruchowe oraz taneczne w ciągu dnia,

- ćwiczenia relaksacyjne,

- zabawy na świeżym powietrzu.

- rozwój motoryki dużej,

- zachęcenie do aktywnego spędzania czasu w żłobku,

- rozwijanie świadomości zdrowotnej.

CAŁY ROK ŻŁOBKOWY

V. ROZWIJANIE SENSOMOTORYKI

- warsztaty ceramiczne,

- zabawy w nawlekanie, mieszanie, dopasowywanie,

- szeregowanie klocków, budowanie konstrukcji przestrzennych, rysowanie, malowanie i inne zabawy plastyczne.

- kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,

- doskonalenie umiejętności łączenia i dopasowywania,

- usprawnianie ruchów ręki.

CAŁY ROK ŻŁOBKOWY

VI. IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

- dzień Babci i Dziadka występy dzieci starszej grupy,

- bal Karnawałowy- uroczystość wewnętrzna,

- święto Rodziny -występ dzieci starszej grupy,

- dzień Dziecka – piknik w ogrodzie Żłobka.

POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE
W ROKU ŻŁOBKOWYM

 


< WSTECZ      

Joomla Social Extensions