ŻŁOBEK "WESOŁY ZAKĄTEK"

ul. Wyzwolenia 31, 05 - 140 Serock, tel. 22 782 68 43

 


 

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 2022/2023
Pobierz plik w formacie PDF

 


 

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 2021/2022
Pobierz plik w formacie PDF

 


 

Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów dziecka
Pobierz plik w formacie PDF

 


 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Pobierz plik w formacie PDF

 


 

Klauzula informacyjna dla osób uprawnionych do odbioru dziecka
Pobierz plik w formacie PDF

 


 

Deklaracja kontynuacji pobytu dziecka w żłobku
Pobierz plik w formacie PDF

 


 

wesoly zakatek


< Wstecz